Inloggen

Eerste keer aanmelden

Project aanmelden  

Inspectie

Secretariaat

Welkom op de site van het Keurmerk van Dumebo DWS


Waarom dit keurmerk?

Het keurmerk geeft zekerheid omdat het de volgende zaken controleerbaar maakt:

Het keurmerk wordt verleend na een onafhankelijke keuring. Met het keurmerk kunt u rekenen op kwaliteitsborging, een betrouwbare specialist, dus vakmanschap voor uw project.


Op deze site kunt u terecht voor:


Alle erkende bedrijven leveren kwaliteit en zijn in staat om te voldoen aan alle wettelijk geldende normen en voorschriften, zoals die beschreven staan in de kwaliteitsrichtlijn Dumebo DWS / MDG. Het keurmerk Dumebo DWS geeft de zakelijke markt, architect, ontwerper, opdrachtgever of eigenaar de zekerheid van een kwalitatieve gevel en/of daksysteem. Het Keurmerk is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Keurmerk Branches van de Metaalunie.

->->-> Schrijf het voldoen aan het Keurmerk als bestekpost voor, of vraag er om!


Benchmark

De benchmark is opgesteld om erkende bedrijven én u inzicht te geven in de inspecties


Inspectie-eisen

De inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke technische inspectiebureaus. Inspecties worden op projecten op basis van een vastgesteld inspectieprotocol verwerkt.

De basis van elke inspectie is de Kwaliteitsrichtlijn Dumebo DWS, versie 2010.


Een aantal inspectiepunten:

Nieuws en actualiteiten

Augustus 2013:

Rapport Private Kwaliteitsborging in de bouwMei, 2011:

Lees meer